Margret Maas

Raadhuiskade 59
9648 KC Wildervank gitaar@margretmaas.nl
M 06 513 798 01

Gitaar- en zangles op maat

gitaarkop

Zangles van beginnend tot gevorderd

De les begint met ademhalingoefeningen op muziek.

Tijdens deze oefening wordt er gelet op houding en presentatie. Er wordt uitleg gegeven over zangtechniek bijv. Hoe gebruik ik mijn stem optimaal. Hierbij worden vocalises (toonladders en loopjes), Mantra’s (korte krachtige gezangen) gebruikt.

Uiteraard als het even kan elke week een lied/nummer instuderen uit de top 40, Jazz, Musical of iets anders.

Je mag ook zelf muziek meenemen maar er wordt goed op gelet wat bij jouw stem past, dit is belangrijk voor de stemontwikkeling.

En tot slot ook de microfoontechniek wordt geleerd voor diegene die echt aan optredens denkt.

De menselijke stem

De menselijke stem is te vergelijken met een blaasinstrument. Men onderscheidt in het zangapparaat:

1. Een motorisch deel: 

De adem wordt uit de longen, door verschillende spieren en spiergroepen onder spanning gebracht en in de luchtpijp geperst.

2. Een vibrerend deel. 

De gespannen adem brengt de stembanden in trilling. Deze liggen opgesloten in het strottenhoofd dat bestaat uit kraakbeenderen en spieren.

De stembanden kunnen op verschillende wijzen geheel of gedeeltelijk trillen. De vorm van de stembanden bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van de stem. De opening tussen de stembanden, waardoor de lucht kan ontwijken, heet de stemspleet.

3. Een resonerend deel of aanzetstuk.

Dit gedeelte van het zangorgaan ligt boven het strottenhoofd. De trilling van de stembanden wordt overgebracht op de lucht in het aanzetstuk. Het bestaat uit verschillende holten zoals keel – en neusholte, uit lippen, tong, tanden, hard en zacht gehemelte met huig en strotklepje. Door de stand der organen in het aanzetstuk worden kleur en soort van de klinker bepaald. De medeklinker wordt gevormd door gehele of gedeeltelijke afsluiting van de ademstroom. Het punt waar de adem wordt afgesloten en de medeklinker wordt gevormd heet het articulatiepunt.